Представяне на RoboМen

CLOUD, HOST, DOMAIN, MIRCOCHIP, UNIX, DUAL-QUAD-OCTA-CORE, OS… За Вас това са само популярни думи, които не Ви говорят нищо – значи сте попаднали на правилното място. RoboМen си поставя за цел да бъде полезен в сферата на информационните технологии, без да превръща своите клиенти в компютърни експерти, използващи терминологията на специалистите. Идеята е да се използват възможностите на модерните технологии, без да се чудят клиентите какво им предлагат програмистите, системните администратори и т.н. Това е основната цел на Robomen, който ще бъде посредник между Вас и специалистите в сферата на информационните технологии.

robomen.net about

Вие сте адвокат, счетоводител, лекар или бизнесмен, но имате нужда от консултация в сферата на информационните технологии - нашата цел е да намерим най-оптималното индивидуално решение за Вас. Не се стремим да Ви оплетем в терминология, която ще Ви е чужда, за да закупите нещо ненужно. Ние в RoboМen говорим на Вашия език, без да Ви ангажираме с излишна информация, предлагайки само приложими и работещи решения. За да постигнем тази своя цел, ние първо се запознаваме с нуждите Ви, какво бихте постигнали с употребата на даден продукт и заслужава ли си инвестицията.

Ако имате въпроси за някаква технология или софтуер - ние от RoboМen ще съберем информацията за Вас и ще я предложим в най-достъпен и разбираем вид, без да я украсяваме с излишни термини. Вие ни поставяте сложни проблеми, а ние Ви връщаме прости и ясни решения - без дълги, безсмислени обяснения и излишна информация.